Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Czas: 10 godzin lekcyjnych

11 października 2012|