Kontakt

Firma pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i e-mailowego 🙂

81 444 08 80
81 743 94 83
81 475 80 80

szkola@consultrix.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i e-mailowego z naszymi specjalistami 🙂

81 444 07 95
81 749 48 20

szkolenia@consultrix.pl
sylwia@consultrix.pl

530 675 675
81 444 07 93
81 441 06 04
81 747 33 23

nadzieja@cbhp.pl
sklep@cxsafety.pl

81 444 07 94
81 475 80 24

laboratorium@consultrix.pl
damian@consultrix.pl

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego i telefonicznego z naszymi specjalistami 🙂

81 441 07 55

bhp@consultrix.pl
agnieszka.bhp@consultrix.pl
dominika.bhp@consultrix.pl
henryk.bhp@consultrix.pl

Tomaszów Lubelski

ul. Kościuszki 24A, 22-600 Tomaszów Lubelski

84 664 69 79
512 376 383

Chełm

ul. Trubakowska 19, 22-100 Chełm

82 570 31 88

Napisz do NasWyrażam zgodę na przetwarzanie przez COPiB Consultrix danych osobowych w celach marketingowych usług świadczonych przez COPiB Consultrix lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej.
TakNie


Wyrażam zgodę na używanie przez COPiB Consultrix (samodzielnie lub przez podmioty działające na jego zlecenie) automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) dla celów marketingu bezpośredniego przez COPiB Consultrix na podany przeze mnie numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach, konkursach i akcjach promocyjnych COPiB Consultrix środkami komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem, SMS’em, MMs’em na podany przeze mnie powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.
TakNie


Wyrażam zgodę na wystawienie i przesyłanie przez COPiB Consultrix w formie elektronicznej faktur z załącznikami, korygujących faktur z załącznikami oraz duplikatów tych faktur wraz z załącznikami (faktura elektroniczna) na zasadach ogólnych na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie


Proszę, aby proponowane zmiany umów, regulaminów, cenników, informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby COPiB Consultrix, informacji dotyczących wykonywania umów (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację) były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
TakNie