Kursy w zakresie uprawnień pedagogicznych

Kursy dot. uprawnień pedagogicznych

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Program szkolenia:
1. Komunikacja interpersonalna
2. Podstawy prawne i zagadnienia organizacji zawodowej w Polsce
3. Pedagogika
4. Psychologia i socjologia
5. Metodyka nauczania i dydaktyka szczegółowa
6. Praktyka metodyczna

Czas: 80 godzin

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Czas: 10 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

Czas: 36 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Czas: 10 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje