Outsourcing

outsourcingOutsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Jego rezultatem jest znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania i polepszenie wydajności firmy.

Outsourcing jest bardzo popularny w całym świecie. Jest jedną z najskuteczniejszych i najefektywniejszych finansowo strategii zarządzania. Wartość rynku usług outsourcingowych przekroczyła 318 miliardów dolarów (pod koniec 2001 roku) i ciągle rośnie.

W ramach umowy outsourcingowej CONSULTRIX oferuje pełny zakres usług dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz dostarczania profesjonalnego sprzętu BHP. Wykorzystanie zasobów zewnętrznych w skuteczny sposób pomaga skoncentrować się na głównej aktywności oraz ustalić priorytety celów związanych z podstawowym profilem działalności firmy.

Wierzymy, że budowanie długoterminowych relacji businessowych przynosi wiele korzyści dla obu stron. Daje także gwarancję stabilności i zaufania.