Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki § 2 pkt. 1. Pracodawca ma obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Dotyczy to zakresu szkodliwych czynników biologicznych i w tym również koronawirusa (SARS-CO V-2).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W związku z tym, nowe przepisy obowiązują od dnia 29.12.2020 r.

Aktualizacji należy dokonać w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W związku z tym Laboratorium Badań Środowiska Pracy COPiB „CONSULTRIX” zaprasza do współpracy w opracowaniu lub aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie odnoszącym się do wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią. Co więcej nasi specjaliści doradzą jakie kroki należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ocena ryzyka zawodowego w zagrożeniu koronawirusem

11 stycznia 2021|