Oferta cenowa i zlecenie – Laboratorium

Oferta cenowa
Laboratorium Badań Środowiska Pracy

W Laboratorium wdrożony jest system zarządzania zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Gwarantuje to najwyższą jakość wykonywanych badań oraz wiarygodność przedstawionych przez nas wyników pomiarów.

Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z Polskimi Normami PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania oraz PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Rodzaj usług

Rodzaj usług Cena netto
Pomiary natężenia oświetlenia 15,00 – 30,00 zł /stanowisko
Pomiary hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy
Pomiary hałasu drogowego 500,00 – 1000,00 zł /punkt pomiarowy
Pomiary skuteczności wentylacji 100,00 – 400,00 zł /pomieszczenie
Badanie i ocena wartości wydatku energetycznego 200,00 – 500,00zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 200,00 – 500,00 zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników biologicznych
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników chemicznych
Uzupełnienie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 50,00 – 100,00 zł /stanowisko
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary rezystancji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych

• pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy, pomiar następny

• sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego
(ceny uzależnione od ilości oraz rodzaju punktów pomiarowych)

8,00 – 10,00 zł / punkt pomiarowy
3,00 – 5,00 zł / punkt pomiarowy
20,00 – 25,00 / punkt pomiarowy

Usługi objęte są stawką VAT 23%,
Opracowanie dokumentacji z badań/pomiarów w cenie usługi
Ceny pomiarów i badań czynników podlegają negocjacji w zależności od potrzeb indywidualnych Klienta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty