Zawodowe i specjalistyczne

Szkolenia zawodowe i specjalistyczne

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

23 maja 2018
g. 9.00

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

22 maja 2018
godz. 9.00

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

czerwiec 2018
godz. 9.00

Zapisz się

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Czas: 40 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2017, poz. 47).

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia:
1) wystawione przez Pracodawcę do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
2) wystawione przez Pracodawcę do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
3) wystawione przez Pracodawcę od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn,. zm.).

Rozpoczęcie
czerwiec 2018

godz. 9.00

Zapisz się

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 249, późn. 1623)

Czas: 8 godzin lekcyjnych.

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.  (Dz. U. z 2011, poz. 1347)

Czas: 50 godzin lekcyjnych

czerwiec 2018

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.  (Dz. U. z 2011, poz. 1347)

Czas: 24 godziny lekcyjne

czerwiec 2018

Zapisz się
 1. Termin egzaminu ustalany indywidualnie.

Termin ustalany indywidualnie

Zapisz się
 1. Kursy spawania wg Normy Europejskiej EN-287-1
  • metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą
  • metoda 135 – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (CO2 lub mieszanek gazowych) metoda MAG
  • metoda 141 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (argonu) – metoda TIG
  • metoda 311 – spawanie acetylowo-tlenowe (gazowe)

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

  Czas: 130 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje