Samokształcenie

Korespondencyjne szkolenia

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Szkolenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zaletą tej formy szkolenia jest fakt, że nauka i egzamin odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika bez oderwania od pracy, a koszty szkolenia mogą być rozłożone zarówno w czasie jak i w odniesieniu do ilości osób szkolonych.

ZAPISZ SIĘ!

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO Z KONSULTACJAMI ON-LINE

Firma Consultrix ma przyjemność serdecznie zaprosić na szkolenia z konsultacjami on-line. Ta nowa inicjatywa pozwala na przekazanie pracownikom i pracodawcom oficjalnych i rzetelnych informacji, bez konieczności wychodzenia z domu. Dodatkowo kursanci mają możliwość konsultacji na żywo z wykwalifikowanym wykładowcą COPiB Consultrix.

Kursy on-line z konsultacjami są opracowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów stacjonarnych. Gwarantujemy, że są one na najwyższym poziomie merytorycznym.

Szkolenia on-line z konsultacjami kierowane są do pracowników, pracodawców i wszystkich osób zainteresowanych szkoleniami z dziedziny BHP. Lista szkoleń online jest na bieżąco aktualizowana.

W przeciwieństwie do standardowych form e-learningu, kursanci otrzymują na stałe profesjonalną prezentację szkoleniową dzięki czemu mogą zapoznać się z wiedzą i materiałem w pełnym skupieniu i w dogodnym dla siebie momencie, co jest znacznie wygodniejszym rozwiązaniem. Co więcej mogą do niej sięgnąć w każdej chwili w celu przypomnienia sobie najważniejszych informacji.

Podczas szkoleń on-line z konsultacjami wykładowca omawia najważniejsze informacje na temat prawa pracy, obowiązków pracowników, kierowników i pracodawców. Ponadto, wspomniana wcześniej możliwość konsultacji on-line pozwala kursantom zadawać pytania na żywo.

Jesteśmy liderem w organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Tylko w latach 2019 – 2020 przeszkoliliśmy ponad 11 100 osób.

Lista aktualnych szkoleń on-line z konsultacjami:

   • Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 02,09,16.03.2021 ZAPISZ SIĘ
   • Dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy 02,09,16.03.2021 ZAPISZ SIĘ
   • Dla społecznych inspektorów pracy 09,16.03.2021ZAPISZ SIĘ

Zapraszamy również do sprawdzenia naszego harmonogramu szkoleń stacjonarnych.

szkolenia z konsultacjami on-line

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka wykaz uczestników szkolenia (imię, nazwisko i stanowisko pracy).
 2. Ośrodek Szkoleniowy COPiB „CONSULTRIX”  na wskazane adresy
  e-mailowe  uczestników szkolenia lub na adres e-mailowy Zleceniodawcy przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny.
 3. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie zapoznają się z materiałem szkoleniowym.
 4. Uczestnicy szkolenia lub Zleceniodawca rozwiązane testy odsyła do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl
 5. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna.
 6. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia
  na drukach określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Zaświadczenia przesyłane są do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni
 3. projektanci, konstruktorzy
 4. pracownicy służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 5. pracownicy administracyjno-biurowi
 6. nauczyciele
 7. personel medyczny
 8. farmaceuci
 9. bibliotekarze
 10. weterynarze
 11. przedstawiciele handlowi

Szkolenia organizowane są na podstawie tematyki zawartej w programach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późń. zm.).

Przewiń do dokumentów do pobrania
Nazwa szkolenia w formie samokształcenia kierowanego Cena szkolenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 119,00 zł/os.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 95,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami + metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego (pakiet 2 w 1) 175,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp 600,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 119,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 320,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla farmaceutów 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla personelu medycznego 39,00 zł/os.

+Koszt wysyłki zaświadczenia po ukończeniu kursu.

Kliknij tutaj aby pobrać zlecenie szkolenia metodą samokształcenia kierowanego.