Samokształcenie

Korespondencyjne szkolenia

 1. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, mistrzowie, brygadziści,
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 3. projektanci, konstruktorzy, informatycy,
 4. pracownicy służby BHP i osoby wykonujący zadania tej służby,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi, referenci,
 6. nauczyciele,
 7. bibliotekarze, archiwiści,
 8. lekarze,
 9. personel medyczny, ratownicy medyczni,
 10. farmaceuci,
 11. weterynarze,
 12. przedstawiciele handlowi.

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO  –  ZAPISZ SIĘ!

Firma Consultrix ma przyjemność serdecznie zaprosić na szkolenia okresowe bhp w formie samokształcenia kierowanego. Forma ta pozwala na przekazanie pracodawcom i pracownikom wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem pracowników na stanowiskach robotniczych aktualnych wiadomości w zakresie bhp.

Zaletą tej formy szkolenia jest fakt, że nauka i egzamin odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości  każdego  uczestnika  bez  oderwania  od pracy, a  koszty szkolenia mogą być rozłożone zarówno w czasie jak i w odniesieniu do ilości osób szkolonych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują na stałe profesjonalną prezentację szkoleniową dzięki czemu mogą zapoznać się z wiedzą i materiałem w pełnym skupieniu i w dogodnym dla siebie momencie. Gwarantujemy, że materiały szkoleniowe są merytoryczne i łatwo przyswajalne!

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka zlecenie zawierające imię, nazwisko i stanowisko pracy uczestnika/ów szkolenia.
 2. Ośrodek Szkoleniowy COPiB „CONSULTRIX”  na wskazany adres e-mailowy Zleceniodawcy lub uczestnika/ów szkolenia przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny.
 3. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałem szkoleniowym.
 4.  Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia rozwiązane testy odsyłają do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl
 5. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna.
 6. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia na drukach określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Zaświadczenia przesyłane są do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przewiń do cennika i dokumentów do pobrania

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO Z KONSULTACJAMI ON-LINE  –  ZAPISZ SIĘ!

Firma Consultrix ma przyjemność serdecznie zaprosić na szkolenia z konsultacjami on-line na platformie Microsoft Teams. Ta nowa inicjatywa pozwala na przekazanie pracodawcom i pracownikom oficjalnych i rzetelnych informacji, bez konieczności wychodzenia z domu. Dodatkowo uczestnicy szkolenia mają możliwość konsultacji na żywo z wykwalifikowanym wykładowcą COPiB Consultrix.

Uczestnicy szkolenia otrzymują na stałe profesjonalną prezentację szkoleniową dzięki czemu mogą zapoznać się z wiedzą i materiałem w pełnym skupieniu i w dogodnym dla siebie momencie. Szkolenia z konsultacjami on-line na Platformie Microsoft Teams są wykładane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych.

Gwarantujemy, że szkolenia są najwyższym poziomie merytorycznym. Wykładowca omawia najważniejsze i aktualne informacje dotyczące zagadnień związanych ze szkoleniem bhp dla konkretnej grupy szkoleniowej.  Konsultacje on-line pozwalają uczestnikom szkolenia zadawać pytania na żywo.

Jesteśmy liderem w organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Tylko w latach 2019 – 2020 przeszkoliliśmy ponad 11 100 osób!

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka zlecenie zawierające imię, nazwisko i stanowisko pracy uczestnika/ów szkolenia.
 2. Ośrodek Szkoleniowy COPiB „CONSULTRIX”  na wskazany adres e-mailowy Zleceniodawcy lub uczestnika/ów szkolenia przesyła pocztą elektroniczną link do spotkania na Platformie Microsoft Teams.
 3. Ośrodek Szkoleniowy COPiB „CONSULTRIX”  na wskazany adres e-mailowy Zleceniodawcy lub uczestnika/ów szkolenia przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny.
 4. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałem szkoleniowym, który stanowi uzupełnienie wykładu.
 5. Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia rozwiązane testy odsyłają do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl
 6. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna.
 7. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia na drukach określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Zaświadczenia przesyłane są do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

26 października 2021r.   g. 10.00
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

26 października 2021r.    g. 10.00
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych.

21, 27.10 i 3.11.2021r.   g. 10.00 
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.
Szkolenie dla Nowowybranych Społecznych Inspektorów Pracy.

21 i 27.10.2021r. g.10.00
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Przewiń do cennika i dokumentów do pobrania
Nazwa szkolenia w formie samokształcenia kierowanego Cena szkolenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 119,00 zł/os.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 95,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami + metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego (pakiet 2 w 1) 175,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp 600,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 119,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 320,00 zł/os.
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 210,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla farmaceutów 39,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla personelu medycznego 39,00 zł/os.

+Koszt wysyłki zaświadczenia po ukończeniu kursu.

Kliknij tutaj aby pobrać zlecenie szkolenia metodą samokształcenia kierowanego.

Kliknij tutaj aby pobrać zlecenie szkolenia metodą samokształcenia kierowanego z konsultacjami on-line.

szkolenia z konsultacjami on-line