Samokształcenie

Korespondencyjne szkolenia

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Szkolenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zaletą tej formy szkolenia jest fakt, że nauka i egzamin odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika bez oderwania od pracy, a koszty szkolenia mogą być rozłożone zarówno w czasie jak i w odniesieniu do ilości osób szkolonych.

Szkolenia odbywają się w następujących etapach:

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka podpisane zlecenie.
 2. Zleceniodawca załącza wykaz uczestników szkolenia (imię, nazwisko).
 3. Ośrodek przesyła pocztą elektroniczną Zleceniodawcy materiały szkoleniowe oraz test egzaminacyjny. Istnieje możliwość wysłania materiałów szkoleniowych w postaci papierowej.
 4. Zleceniodawca przesyła do uczestników szkolenia otrzymane materiały szkoleniowe.
 5. Zleceniodawca rozwiązane testy odsyła do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl lub przesyła za pośrednictwem poczty.
 6. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna.
 7. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na drukach określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy.
 8. Zaświadczenia przesyłane są do Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty.
 1. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni
 3. projektanci, konstruktorzy
 4. pracownicy służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 5. pracownicy administracyjno-biurowi
 6. nauczyciele
 7. personel medyczny
 8. farmaceuci

Szkolenia organizowane są na podstawie tematyki zawartej w programach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późń. zm.).

Przewiń do dokumentów do pobrania
Nazwa szkolenia w formie samokształcenia kierowanego Cena szkolenia
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 115,00 zł/os.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 95,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami + metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego (pakiet 2 w 1) 175,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp 555,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 115,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 300,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 38,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli 38,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla farmaceutów 38,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla personelu medycznego 38,00 zł/os.

+Koszt wysyłki zaświadczenia po ukończeniu kursu.