Samokształcenie + TEAMS

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

Serdecznie zapraszamy na szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego.
Forma ta pozwala na przekazanie pracodawcom i pracownikom wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem pracowników na stanowiskach robotniczych aktualnych wiadomości w zakresie BHP.

Uczestnicy szkolenia otrzymują na stałe profesjonalną prezentację szkoleniową dzięki czemu mogą zapoznać się z wiedzą i materiałem w pełnym skupieniu i w dogodnym dla siebie momencie.

Gwarantujemy, że materiały szkoleniowe są merytoryczne i łatwo przyswajalne!
Nauka i egzamin odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości  każdego  uczestnika!

Jesteśmy liderem w organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Tylko w latach 2019 – 2020 przeszkoliliśmy ponad 11 100 osób!

Szkolenia  są  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami,  a  w  tym  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w  sprawie szkolenia  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – zobacz.

Uczestnicy szkolenia:

 1. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, mistrzowie, brygadziści,
 2. pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 3. pracownicy służby BHP i osoby wykonujący zadania tej służby,
 4. pracownicy administracyjno-biurowi, referenci,
 5. nauczyciele, bibliotekarze, archiwiści, przedstawiciele handlowi, terapeuci zajęciowi, egzaminatorzy, projektanci, konstruktorzy, informatycy,
 6. lekarze, personel medyczny, ratownicy medyczni, farmaceuci, lekarze weterynarii, techników weterynarii.

Etapy szkolenia:

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka Szkoleniowego wypełnione zlecenie.
 2. Ośrodek na wskazany adres e-mailowy przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny.
 3. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałem szkoleniowym i rozwiązują test egzaminacyjny.
 4. Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia rozwiązane testy odsyłają do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl
 5. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna i na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 6. Zaświadczenia przesyłane są do Zleceniodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
NAZWA SZKOLENIA CENA za OSOBĘ
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 159,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 159,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 390,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy, egzaminatorów 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla farmaceutów 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla lekarzy, personelu medycznego 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla terapeutów zajęciowych 55,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp 660,00 zł/os.
Szkolenie dla Nowowybranych Społecznych Inspektorów Pracy 310,00 zł/os.
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 260,00 zł/os.
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 130,00 zł/os.
Bezpieczne wykonywanie prac na wysokości 150,00 zł/os.
Bezpieczne użytkowanie gazów medycznych 140,00 zł/os.
Szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP 90,00 zł/os.
Hakowy 150,00 zł/os.
Sygnalista 150,00 zł/os.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy dla kadry zarządzającej i pracowników umysłowych
250,00 zł/os.
+ 23% VAT
PAKIETY (2 w 1) CENA za OSOBĘ
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
+ metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
220,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
+ szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
220,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
+ szkolenie przeciwpożarowe i ewakuacja pracowników
220,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
+ szkolenie dla osób kierujących pracownikami mających kontakt z azbestem
220,00 zł/os.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
+ szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP
220,00 zł/os.

+Koszt wysyłki zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.

UWAGA!  ORGANIZUJEMY SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO W JĘZYKU UKRAIŃSKIM!

szkolenia z konsultacjami on-line

SZKOLENIA  OKRESOWE BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO Z KONSULTACJAMI ON-LINE

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z konsultacjami on-line na platformie Microsoft Teams.
Możliwość szkolenia na żywo bez wychodzenia z pracy pracodawców i pracowników konsultacji przez wykwalifikowanych Wykładowców COPiB Consultrix!

Uczestnicy szkolenia otrzymują na stałe profesjonalną prezentację szkoleniową.

Etapy szkolenia:

 1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka zlecenie zawierające imię, nazwisko i stanowisko pracy uczestnika/ów szkolenia.
 2. Ośrodek Szkoleniowy CONSULTRIX  na wskazany adres e-mailowy Zleceniodawcy lub uczestnika/ów szkolenia przesyła pocztą elektroniczną link do spotkania na Platformie Microsoft Teams.
 3. Ośrodek Szkoleniowy CONSULTRIX  na wskazany adres e-mailowy Zleceniodawcy lub uczestnika/ów szkolenia przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny.
 4. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałem szkoleniowym, który stanowi uzupełnienie wykładu.
 5. Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia rozwiązane testy odsyłają do Ośrodka na adres mailowy szkolenia@consultrix.pl
 6. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna. Na podstawie protokołu egzaminacyjnego wystawiane są zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia.

Zaświadczenia przesyłane są do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

KONTAKT

Kontakt z działem szkoleń:

81 444 07 95 – Sylwia
sylwia@consultrix.pl

81 749 48 20 – Katarzyna
katarzyna@consultrix.pl
szkolenia@consultrix.pl