Szkolenia PPOŻ. / Pierwsza Pomoc / Inne

Szkolenia PPOŻ / I pomoc / inne

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy.

Czas zajęć: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

czerwiec 2018
godz. 10.00

Zapisz się
Podstawa prawna: art. 2091 Kodeksu Pracy.

Czas zajęć: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

11 czerwca 2018
godz. 10.00

Zapisz się
Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 80, poz. 1860 z późn. zm.) – szkolenia stanowiskowe pracowników mogą być przeprowadzane tylko przez te osoby spośród kierownictwa, które posiadają przeszkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • Zasady nauczania dorosłych i metody organizacji pracy metodyczno – dydaktycznej.
  • Zasady przygotowania szczegółowego programu instruktażu stanowiskowego łącznie z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
  • Formy i metody pokazu przez inspektora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy.
  • Zasady zlecania próbnego wykonania zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora i organizacja samodzielnej pracy pracownika pod nadzorem.

Czas zajęć: 8 godzin lekcyjnych

czerwiec 2018
godz. 10.00

Zapisz się
Podstawa prawna: Kodeks Pracy.

Czas: od 8 do 16 godzin lekcyjnych.

2018

Zapisz się
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz. 1626 z późn. zm.)

Czas: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

2018

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje