COVID-19

COVID-19

UWAGA! USŁUGI ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ.

DOKUMENTOWANIE I AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZAKRESIE ODNOSZĄCYM SIĘ DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW NA 2020 r. ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM ZAGROŻENIA NA WIRUS SARS- CoV-2

Rodzaj usług Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto
Ocena ryzyka zawodowego 100,00 – 250,00 zł 123,00-307,50

Laboratorium Badań Środowiska Pracy COPiB „CONSULTRIX” zaprasza do współpracy w zakresie opracowania lub aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie odnoszącym się do wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią.
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczny powrót do Pracy” pracodawca powinien dokonać udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w zakresie odnoszącym się do zagrożenia związanego z występowaniem wirusa SARS-CoV-2.
Podstawa prawna:
art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowy, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
§ 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm. ) Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.

Kliknij by pobrać zlecenie wykonania usługi aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Zapoznaj się również z innymi usługami prowadzonymi  przez Laboratorium Badań Środowiska Pracy COPiB „Consultrix”