Oferta cenowa i zlecenie – Laboratorium

OFERTA CENOWA

Przeprowadzamy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z Polskimi Normami PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania oraz PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Rodzaj usług

Rodzaj usług Cena netto
Pomiary natężenia oświetlenia 20,00 – 40,00 zł /stanowisko
Badanie i ocena wartości wydatku energetycznego 200,00 – 500,00zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 200,00 – 500,00 zł /stanowisko
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników biologicznych
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne cena do uzgodnienia w zależności od ilości czynników chemicznych
NOWOŚĆ! Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla pracowników wykonujących prace zdalną 190,00 zł /stanowisko
Uzupełnienie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 50,00 – 100,00 zł /stanowisko
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary rezystancji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych

• pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy, pomiar następny

• sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego

W zależności od ilości punktów pomiarowych

Usługi objęte są stawką VAT 23%,
Opracowanie dokumentacji z badań/pomiarów w cenie usługi
Ceny pomiarów i badań czynników podlegają negocjacji w zależności od potrzeb indywidualnych Klienta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty