Loading...

Informacje o firmie

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie jako jedyna firma prowadzi od wielu lat szkolenia BHP oraz działalność w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów ochrony pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz u osób fizycznych – prywatnych. Dostarcza profesjonalne rozwiązania dotyczące szkoleń (m.in. szkolenia okresowe i stanowiskowe) oraz prowadzi konsultacje w zakresie: ryzyka zawodowego, ergonomii, niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy oraz środków ochrony indywidualnej.

Firma zatrudnia w charakterze konsultantów certyfikowanych:

 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • specjalistów ds. pomiarów środowiska pracy
 • konsultantów systemu zarządzania BHP

W skład firmy Consultrix wchodzą takie jednostki organizacyjne jak:

 • Ośrodek Ustawicznego Szkolenia – prowadzi szkolenia bhp z zakresu wszystkich grup pracowniczych – centrala Lublin

 • Studia Podyplomowe BHP – we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy – centrala Lublin
 • Specjaliści BHP – centrala Lublin
 • Dział Handlowy – prowadzi sprzedaż certyfikowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia oraz innych asortymentów bhp
 • Sklep internetowy: cxsafety.pl

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy posiadającym akredytację
CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

Akredydacja - szkolenia BHP Lublin

FIRMY, KTÓRE NAS POLECAJĄ:

COPIB CONSULTRIX EWA DELMANOWICZ
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Oferta

Szkolenia

Czytaj więcej

Studia podyplomowe BHP

Czytaj więcej

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Czytaj więcej

Sklep z artykułami BHP

Czytaj więcej

Specjaliści ds. BHP

Czytaj więcej

Dlaczego my

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 237 §2 Kodeksu Pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie. Centrum nasze posiada specjalistów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach, którzy pełnią służbę bhp w różnych zakładach pracy.

Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy – wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami – tylko do wiadomości pracodawcy.

Doradztwo BHP

 • Konsultacje w zakresie prawnej ochrony pracy.

 • Porady i wyjaśnienia w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

 • Przeprowadzanie audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez zespół ekspercki.

 • Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

 • Opracowywanie regulaminu pracy i regulaminy wynagrodzeń.

 • Opracowywanie dokumentacji oceny spełniania minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.

 • Opracowywanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych.

Certyfikat akredytacji
Regionalnego Ośrodka BHP

Urząd Patentowy RP
Świadectwo Ochronne

Gratulacje
dla laboratorium