Loading...

Informacje o firmie

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie jako jedyna firma prowadzi od wielu lat działalność w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów ochrony pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz u osób fizycznych – prywatnych. Dostarcza profesjonalne rozwiązania dotyczące szkoleń oraz prowadzi konsultacje w zakresie: ryzyka zawodowego, ergonomii, niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy oraz środków ochrony indywidualnej.

Firma zatrudnia w charakterze konsultantów certyfikowanych:

 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • specjalistów ds. pomiarów środowiska pracy
 • konsultantów systemu zarządzania BHP

W skład firmy Consultrix wchodzą takie jednostki organizacyjne jak:

 • Ośrodek Ustawicznego Szkolenia – prowadzi szkolenia z zakresu bhp wszystkich grup pracowniczych – centrala Lublin
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 • Studia Podyplomowe BHP – we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy – centrala Lublin
 • Specjaliści BHP – centrala Lublin
 • Dział Handlowy – prowadzi sprzedaż certyfikowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia oraz innych asortymentów bhp
 • Sklepy internetowe: cxsafety.pl | cbhp.pl 

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy posiadającym akredytację
CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

CIOP PIB

Oferta

Szkolenia

Czytaj więcej

Studia podyplomowe BHP

Czytaj więcej

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Czytaj więcej

Sklep z artykułami BHP

Czytaj więcej

Specjaliści ds. BHP

Czytaj więcej

Dlaczego my

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 237 §2 Kodeksu Pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie. Centrum nasze posiada specjalistów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach, którzy pełnią służbę bhp w różnych zakładach pracy.

Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy – wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami – tylko do wiadomości pracodawcy.

Doradztwo BHP

 • Konsultacje dla pracodawców wypełniających wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 • Konsultacje w zakresie prawnej ochrony pracy.

 • Porady i wyjaśnienia w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

 • Przeprowadzanie audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez zespół ekspercki.

 • Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

 • Opracowywanie regulaminu pracy i regulaminy wynagrodzeń.

 • Opracowywanie dokumentacji oceny spełniania minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.

 • Opracowywanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych.

Polecamy wydarzenia

1211, 2016

Marek Wrzaszcz, wspierany przez Consultrix został zwycięzcą profesjonalnej walki w MMA!

Mamy przyjemność ogłosić iż zawodnik Marek Wrzaszcz, wspierany przez Consultrix został zwycięzcą profesjonalnej walki w MMA! Serdecznie gratulujemy!

2910, 2016

CONSULTRIX nagrodzony na Gali Sokoły Biznesu

Gala Sokoły Biznesu była podsumowaniem rocznej działalności Eduvision Sp.zo.o. oraz okazją do świętowania sukcesów przez założycieli, zarząd, partnerów biznesowych oraz klientów. Wielu z nich odebrało prestiżowe nagrody za rozwój swoich firm. Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy! [...]

Zobacz pozostałe