Loading...

Informacje o firmie

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie jako jedyna firma prowadzi od wielu lat działalność w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów ochrony pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz u osób fizycznych – prywatnych. Dostarcza profesjonalne rozwiązania dotyczące szkoleń oraz prowadzi konsultacje w zakresie: ryzyka zawodowego, ergonomii, niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy oraz środków ochrony indywidualnej.

Firma zatrudnia w charakterze konsultantów certyfikowanych:

 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • specjalistów ds. pomiarów środowiska pracy
 • konsultantów systemu zarządzania BHP

W skład firmy Consultrix wchodzą takie jednostki organizacyjne jak:

 • Ośrodek Ustawicznego Szkolenia – prowadzi szkolenia z zakresu bhp wszystkich grup pracowniczych – centrala Lublin
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 • Studia Podyplomowe BHP – we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy – centrala Lublin
 • Specjaliści BHP – centrala Lublin
 • Dział Handlowy – prowadzi sprzedaż certyfikowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia oraz innych asortymentów bhp
 • Sklepy internetowe: cxsafety.pl | cbhp.pl 

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy posiadającym akredytację
CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

CIOP PIB

Oferta

Szkolenia

Czytaj więcej

Studia podyplomowe BHP

Czytaj więcej

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Czytaj więcej

Sklep z artykułami BHP

Czytaj więcej

Specjaliści ds. BHP

Czytaj więcej

Dlaczego my

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 237 §2 Kodeksu Pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie. Centrum nasze posiada specjalistów spełniających wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach, którzy pełnią służbę bhp w różnych zakładach pracy.

Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy – wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami – tylko do wiadomości pracodawcy.

Doradztwo BHP

 • Konsultacje dla pracodawców wypełniających wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 • Konsultacje w zakresie prawnej ochrony pracy.

 • Porady i wyjaśnienia w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

 • Przeprowadzanie audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez zespół ekspercki.

 • Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

 • Opracowywanie regulaminu pracy i regulaminy wynagrodzeń.

 • Opracowywanie dokumentacji oceny spełniania minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.

 • Opracowywanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych.

Polecamy wydarzenia

2908, 2012

CHWILO TRWAJ – spot promocyjny LUBELSZCZYZNY

"Chwilo trwaj" - to hasło przewodnie spotu, który reklamuje Lubelszczyznę. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. można było oglądać go w TVN, TVN24 i Polsacie. Kampanię przygotowała lubelska firma Codeina. Całość kosztowała 1,4 [...]

2808, 2012

LUBLIN – film promocyjny 2010

Film promocyjny Miasta Lublin. Reżyseria: Joanna Rechnio. Muzyka: Daniel Bloom. Produkcja: Blast Factor Group. Był do zobaczenia w kinach w maju 2010 roku.

Zobacz pozostałe