Oferta na usługi BHP

Oferta cenowa na usługi BHP

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług, przystępne ceny oraz terminową realizację zleceń.

Rodzaj usługi Cena netto
Opracowanie instrukcji obsługi maszyny lub urządzenia
(dokumentacji techniczno-ruchowej)
3500,00 – 20000,00 zł
Opracowanie dokumentacji oceny spełnienia minimalnych wymagań
maszyny lub urządzenia
250,00 – 500,00 zł
Opracowanie instrukcji dotyczącej organizacji transportu wózkami
jezdniowymi z napędem silnikowym, elektrycznym i spalinowym
1200,00 – 1800,00zł
Opracowanie instrukcji transportu wewnątrzzakładowego 1200,00 – 1800,00zł
Opracowanie instrukcji BHP cena do uzgodnienia
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego cena do uzgodnienia
Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych
cena do uzgodnienia
Opracowanie szczegółowych programów szkoleń wstępnych
(instruktaż ogólny i stanowiskowy)
250,00 – 500,00 zł
Opracowanie regulaminu pracy 250,00 – 500,00 zł
Opracowanie regulaminu wynagrodzenia 250,00 – 500,00 zł
Opracowanie regulaminu świadczeń socjalnych / świadczeń
urlopowych
150,00 – 300,00 zł
Opracowanie regulaminu korzystania z tel. służbowego / samochodu
służbowego
100,00 – 200,00 zł
Opracowanie tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej
i odzieży oraz obuwia roboczego
cena do uzgodnienia
Założenie rejestru wypadków przy pracy 30,00 – 50,00 zł
Założenie rejestru czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy
30,00 – 50,00 zł
Założenie innych rejestrów (chorób zawodowych, prac wykonywanych
przez co najmniej dwie osoby, itp.)
30,00 – 50,00 zł
Sporządzanie wykazu czynników szkodliwych dla zdrowia cena do uzgodnienia
Sporządzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych cena do uzgodnienia
Sporządzenie wykazu prac wzbronionych kobietom / wzbronionych
młodocianym i innych
30,00 – 50,00 zł
Opracowanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych cena do uzgodnienia
Przeprowadzenie ocen stanu BHP w zakładach pracy i przedkładanie
propozycji oraz wniosków z tego zakresu
500,00 – 2500,00 zł
Badania kwalifikacyjne kotłów centralnego ogrzewania, wodnych,
niskotemperaturowych oraz przeglądy kotłowni
500,00 – 1000,00 zł
Opiniowanie projektów nowo budowlanych lub przebudowywanych
i modernizowanych zakładów pracy lub ich części (obiektów)
cena do uzgodnienia

Do cen należy doliczyć 23% VAT
Do wykonania usługi poza terenem miasta Lublin doliczane są koszty dojazdu, zgodnie obowiązującymi stawkami (km x 1,15)

Zapraszamy do negocjacji cen