Wypadki przy pracy

Pomoc przy dochodzeniu powypadkowym

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix” proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

W tym:

Spisanie informacji od świadka

Spisanie wyjaśnień poszkodowanego

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Sporządzenie ewentualnych szkiców, zdjęć z miejsca wypadku

Pomoc w sporządzeniu karty statystycznej

Pomoc w założeniu/uzupełnieniu rejestru wypadków przy pracy

Rozporządzenia

Dokumentacja powypadkowa musi spełniać wymogi dotyczące m.in.:właściwego zebrania informacji od świadka, dokonania poprawnej kwalifikacji wypadku i prawidłowego określenia środków profilaktycznych oraz wniosków, określone w:

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 870)

Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502)

Błędnie lub niekompletnie opisany w dokumentacji wypadek może spowodować, że ZUS odmówi przyznania świadczenia, a pracownik zażąda świadczeń bezpośrednio od pracodawcy.

Pracodawco, pamiętaj!

Jeśli twój pracownik uległ wypadkowi jesteś zobowiązany:

zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi

zabezpieczyć miejsce wypadku

powołać zespół powypadkowy!

zbadać okoliczności i przyczyny wypadku

sporządzić właściwą dokumentację

zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia,  rolą powyższego zespołu jest niezwłoczne – po otrzymaniu wiadomości o wypadku – przystąpienie do ustalenia jego okoliczności i przyczyn wypadku.

Naszą ofertę adresujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja jest prawidłowa i zgodna z prawem.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!!!