W zakresie środków ochrony roślin

Wszystkie szkolenia w zakresie środków ochrony roślin organizowane są zgodnie z:
-> Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz
-> Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz

Organem nadrzędnym, który kontroluje wszelkie działania związane ze stosowaniem i doradztwem w zakresie środków ochrony roślin jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa https://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/

Doradztwo dot. środków ochrony roślin

Termin

Dawniej: Szkolenie z zakresu obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Każda osoba, która zajmuje się sprzedażą środków ochrony roślin, musi przejść szkolenie w zakresie doradztwa dot. środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas: 24 godziny lekcyjne /w tym 2,5 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/
Częstość szkoleń podstawowych w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych zagadnień w zakresie przepisów prawnych
charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
bhp przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

19-20.09.2024
g. 9.00

Druk do pobrania

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas: 7 godzin lekcyjnych
Częstość szkoleń uzupełniających w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin:
-> co 5 lat

Szkolenie obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
integrowaną ochrona roślin
techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin
BHP przy sprzedaży środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

20.09.2024
g. 9.00

Druk do pobrania

Stosowanie środków ochrony roślin

Termin

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas: 14 godzin lekcyjnych /w tym 3,5 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/
Częstość szkoleń podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
wybranych zagadnień w zakresie przepisów prawnych
charakterystykę i stosowania środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

18-19.07.2024
g. 9.00

Druk do pobrania

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1,5 godziny lekcyjnej zajęć praktycznych/
Częstość szkoleń uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> co 5 lat

Szkolenie obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

19.07.2024
g. 9.00

Druk do pobrania

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas szkolenia podstawowego: 16 godzin lekcyjnych /w tym 3 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie podstawowe obejmuje:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
charakterystykę i zasady stosowania środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

wrzesień 2024

Druk do pobrania

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1,5 godziny lekcyjnej zajęć praktycznych/

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie uzupełniające obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
charakterystykę i zasady stosowania środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

wrzesień 2024

Druk do pobrania

Szkolenie podstawowe/uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas trwania szkolenia podstawowego: 14 godzin lekcyjnych /w tym 3 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/
Czas trwania szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1,5 godziny lekcyjnej zajęć praktycznych/

Częstość szkoleń podstawowych w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie podstawowe obejmuje tematykę dotyczącą:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
charakterystykę i zasady stosowania środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Szkolenie uzupełniające obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin
integrowaną ochronę roślin
techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin
zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

zbieramy grupę

Druk do pobrania

Szkolenie podstawowe / uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – zobacz
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) – zobacz

Czas szkolenia podstawowego: 14 godzin lekcyjnych
Czas szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie stosowania środków ochrony roślin:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Szkolenie podstawowe obejmuje tematykę dotyczącą:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
charakterystykę i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym
integrowaną ochronę roślin uprawnych i lasów
sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin
naprowadzania samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin
organizacji i kosztów prac agrolotniczych

Szkolenie uzupełniające obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
charakterystykę i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym
integrowaną ochronę roślin uprawnych i lasów
zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych
BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin
sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin, w tym: podział, budowa, zastosowanie, sprawność techniczna
naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

zbieramy grupę

Druk do pobrania

Integrowana produkcja roślin

Termin

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Czas szkolenia podstawowego: 16 godzin lekcyjnych /w tym 2,5 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
przepisów prawnych w zakresie integrowanej produkcji roślin
planowania i zakładania u prawy sadowniczej
pielęgnacji gleby
nawożenia integrowanych upraw sadowniczych
ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami
środków ochrony roślin a ochrona środowiska
bezpieczeństwa i higieny pracy
technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin
sposobów dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
kontroli integrowanej produkcji roślin

Czas szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1 godzina lekcyjna zajęć praktycznych/

Szkolenie obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej
pielęgnację gleby
nawożenie integrowanych upraw sadowniczych
ochronę upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami
środki ochrony roślin a ochrona środowiska
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
technikę wykonywania zabiegów w ochronie roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Czas szkolenia podstawowego: 16 godzin lekcyjnych /w tym 2,5 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:
przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy
nawożenie integrowanych upraw warzyw
ochrona upraw warzyw przed chwastami
ochrona upraw warzyw przed chorobami
ochrona warzyw przed szkodnikami
środki ochrony roślin a ochrona środowiska
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
kontrola integrowanej produkcji roślin

Czas szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1 godzina lekcyjna zajęć praktyczny/

Szkolenie obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy
nawożenie integrowanych upraw warzyw
ochrona upraw warzyw przed chwastami
ochrona upraw warzyw przed chorobami
ochrona upraw warzyw przed szkodnikami
środki ochrony roślin a ochrona środowiska
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

Częstość szkoleń podstawowych i uzupełniających:
-> pierwsze szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-> później co 5 lat szkolenie uzupełniające

Czas szkolenia podstawowego: 16 godzin lekcyjnych /w tym 2,5 godziny lekcyjne zajęć praktycznych/

Szkolenie obejmuje:
Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin
Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów
Nawożenie integrowanych upraw rolniczych
Ochrona upraw rolniczych przed chorobami
Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin

Czas szkolenia uzupełniającego: 7 godzin lekcyjnych /w tym 1 godzina lekcyjna zajęć praktycznych/

Szkolenie obejmuje /aktualizacja wiedzy/:
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin
Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów
Nawożenie integrowanych upraw rolniczych
Ochrona upraw rolniczych przed chorobami
Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 554).

luty 2024

Druk do pobrania – rośliny sadownicze
Druk do pobrania – rośliny warzywne
Druk do pobrania – rośliny rolnicze