Szkolenia zawodowe i specjalistyczne

Terminy

Zapisz się

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Czas: 40 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

 

Czas zajęć: od 8 do 16 godzin lekcyjnych

21.04.2017
g. 9.00

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Czas: 40 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 12, poz. 51)

Czas: 14 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)

Czas: 30 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn,. zm.).

 

Czas: 60 godzin lekcyjnych

Rozpoczęcie
10 kwietnia 2017
godz. 9

Zapisz się
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 249, późn. 1623)

Czas: od 8 do 16 godzin lekcyjnych.

2017

Zapisz się
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

Czas: 8 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy w zakładach gospodarki komunalnej wykazują szereg nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym, Ośrodek Szkolenia Consultrix zaprasza na szkolenie:

Praktyczne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Koszt szkolenia: info. pod tel. 81 444 08 80

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli, a także sposoby ich rozwiązywania
 • postanowienia rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bhp przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi i propozycje ich realizacji w praktyce
 • zaprezentowane zostaną wzorcowe dokumenty, instrukcje i procedury jakie powinny być przestrzegane w czasie pracy

Wykaz dostępnych dokumentów:

 1. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku ładowacza odpadów komunalnych.
 2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców samochodu do transportu odpadów komunalnych.
 3. Dzienny raport użycia środków biobójczych.
 4. Raport dzienny awarii i odstępstw od normalnego toku pracy zakładu oraz urządzeń technicznych.
 5. Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w zakładzie.
 6. Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
 7. Dokumentacja codziennych kontroli stanu technicznego pojazdu, ogumienia, mechanizmu i instalacji unoszących i wyładowczych.
 8. Procedura dotycząca odkażania pojazdów narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników z użyciem środków biobójczych.
 9. Wzorcowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ładowacza nieczystości stałych.
 10. Dokumentacja kontroli naprawy i wymiany uszkodzonych pojemników.

2017

Zapisz się
 1. Kursy spawania wg Normy Europejskiej EN-287-1
  • metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą
  • metoda 135 – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (CO2 lub mieszanek gazowych) metoda MAG
  • metoda 141 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (argonu) – metoda TIG
  • metoda 311 – spawanie acetylowo-tlenowe (gazowe)

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

  Czas: 130 godzin lekcyjnych

2017

Zapisz się
 1. Termin egzaminu ustalany indywidualnie.

Termin ustalany indywidualnie

Zapisz się

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje