Obowiązek wykonania zaległych szkoleń BHP, czas tylko do końca roku!

Obowiązek szkoleń BHP

Pracodawco! Przypominamy, że od 1 lipca 2023 wrócił obowiązek kierowania swoich pracowników na szkolenia okresowe BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 od 1 lipca zniesiono stan zagrożenia pandemicznego a co za tym idzie, wszystkie ograniczenia i nakazy związane z epidemią COVID-19. Przypomnijmy, że w ramach tzw. tarczy covidowej, pracodawcy byli zwolnieni z obowiązku kierowania swoich pracowników na szkolenia okresowe bhp. Dla tych pracodawców, którzy skorzystali z tej ulgi, rząd przewidział 180 dni na skierowanie pracowników na zaległe szkolenia okresowe BHP. Co za tym idzie, przedsiębiorcy mają czas zaledwie do końca 2023 roku na przeszkolenie wszystkich pracowników, których ważność szkoleń wygasła do dnia 30 czerwca 2023 r.!

Co z osobami, których ważność szkoleń wygasła po 1 lipca 2023 r.?

Wszystkie szkolenia okresowe, których ważność wygasła od 1 lipca 2023 r. muszą być uaktualniane na bieżąco! Tych szkoleń nie obowiązuje wydłużony czas 180 dni na skierowanie do odbycia szkolenia.

Kliknij tutaj aby zapisać pracownika na odpowiednie szkolenie okresowe BHP

Jakie jeszcze zmiany w szkoleniach?

Wracają szkolenia wstępne BHP w formie stacjonarnej.

Na czas pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogli kierować swoich nowo przyjętych pracowników na wstępne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w formie on-line. Wyjątek stanowili pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy narażeni na działanie czynników niebezpiecznych, uczniowie, studenci i osoby odbywające praktyki. Od dnia 01 lipca 2023r. wszystkie szkolenia wstępne muszą odbywać się w formie stacjonarnej.

Firma COPiB Consultrix oferuje możliwość indywidualnego umówienia szkolenia wstępnego BHP w wybranym przez pracodawce czasie.

Kliknij tutaj aby umówić pracownika na szkolenie wstępne BHP

Szkolenia BHP on-line czyli samokształcenie kierowane.

Powrót szkoleń BHP stacjonarnych nie oznacza, że teraz każdorazowo musimy delegować pracownika na szkolenie po za teren zakładu pracy.

Przypominamy, że nadal obowiązuje możliwość szkoleń on-line, metodą samokształcenia kierowanego dla:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno technicznych,
  • służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004r. Nr.180, poz. 1860 z późn. zm.).

Wyjątek stanowią pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, w tym przypadku szkolenia muszą odbywać się stacjonarnie.

Na czym polega samokształcenie kierowane w COPiB Consultrix? Jest to forma szkolenia polegającą na samo-edukacji przy pomocy materiałów dydaktycznych przekazanych przez organizatora szkolenia. Jednocześnie uczestnik szkolenia ma możliwość konsultacji z wykwalifikowanymi wykładowcami naszego Ośrodka Szkoleniowego. Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej przekazywane są kursantom za pomocą poczty elektronicznej wraz z testem egzaminacyjnym, który kursant wypełnia po zapoznaniu się z treścią wykładu. Prawidłowo uzupełniony test stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Jaka jest różnica pomiędzy samokształceniem kierowanym a e-learningiem?

W przypadku szkoleń metodą samokształcenia kierowanego kursant nie ma ograniczonego czasu dostępu do platformy. Materiały szkoleniowe są plikiem do pobrania, co gwarantuje możliwość wrócenia do informacji zawartych w materiale w dowolnej chwili, nawet po zakończeniu szkolenia. Prezentacje szkoleniowe są zbiorem najważniejszej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, na bieżąco aktualizowanej o zmiany w przepisach.

Jak skierować pracownika na szkolenie okresowe BHP?

W przypadku szkoleń metodą samokształcenia kierowanego, należy wypełnić kartę zlecenia na szkolenie i odesłać ją drogą elektroniczną do naszej firmy. Jest to wygodna forma skzolenia, gdyż nie obowiązują nas z góry narzucone terminy szkoleń.

Kliknij tutaj aby pobrać formularz zgłoszenia na szkolenie metodą samokształcenia kierowanego

W przypadku szkoleń stacjonarnych należy zapoznać się z obowiązującym harmonogramem szkoleń oraz wypełnić zaproszenie na szkolenie i odesłać je za pomocą poczty elektronicznej. Szkolenia okresowe BHP w formie stacjonarnej, w siedzibie naszej firmy, są organizowane zawsze pod koniec miesiąca.

Kliknij tutaj aby zobaczyć obecny harmonogram szkoleń

Jeśli interesuje Państwa organizacja szkolenia w siedzibie Państwa firmy lub przez usługę MS TEAMS zapraszamy do kontaktu e-mailowego i wspólnego ustalenia terminu.

Kliknij tutaj aby skontaktować się z naszymi specjalistami

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi szkoleniami organizowanymi przez COPiB Consultrix:

 

Nie zwlekaj, zapisz się na szkolenie już dziś!

17 października 2023|