Bezpieczeństwo uczestników szkoleń oraz nowy regulamin szkoleń.

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników szkoleń oraz pracowników firmy COPiB Consultrix należą do naszych nadrzędnych priorytetów.

W związku z obowiązującym stanem pandemii w kraju podjęliśmy niezbędne działania zapobiegawcze. Na bieżąco aktualizujemy zabezpieczenia w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedury sanitarne wdrożone w 2020 roku

procedury sanitarne i regulamin szkoleń

Bezpieczny personel

Po pierwsze, aktywnie monitorujemy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Wszyscy pracownicy COPiB Consultrix noszą maski zakrywające drogi oddechowe. W sekretariacie lub dziale szkoleń przebywa wyłącznie jedna osoba na raz. Osoba wyznaczona z działu szkoleń lub sekretariatu informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie przed wejściem na sale wykładową. Każdy z pracowników COPiB Consultrix zwraca uwagę aby dezynfekować ręce przed i po każdym kontakcie z drugą osobą. Co więcej pracownicy firmy zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W obiekcie znajdują się plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk.

Dezynfekcja rąk

W budynku w którym znajduje się Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Consultrix, przy ul. Projektowej 1 w Lublinie znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi. Znajdują się one  przy wejściu na teren budynku, na korytarzach oraz w toaletach. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z budynku. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pokojach pracowniczych na przykład w sekretariacie czy dziale szkoleń. Co więcej w naszym dziale handlu można kupić swój własny płyn do dezynfekcji 🙂

procedury sanitarne i regulamin szkoleń

 

Obowiązek noszenia masek

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają bezwzględny obowiązek noszenia maski, przyłbicy lub pół-przyłbicy zakrywającej drogi oddechowe. Nakaz obowiązuje na terenie całego zakładu, również na sali szkoleniowej i w toaletach.

Mierzenie temperatury

Mierzenie temperatury u wszystkich pracowników oraz uczestników szkoleń jest procedurą obowiązkową. Bezdotykowe mierzenie temperatury odbywa się każdorazowo przed wejściem na teren budynku. W tym celu przy bramkach wejściowych umieszczono  tablet pokazujący dokładną temperaturę całego ciała. Dzięki wdrożonej technologii bramki wejścia zwalniają się dopiero po wyświetleniu prawidłowej temperatury ciała. Gdy temperatura ciała jest prawidłowa tablet wyświetla zieloną ramkę. Podwyższona temperatura ( powyżej 37 stopni C) kwalifikuje do odsunięcia uczestnika ze szkolenia. Co więcej, w przypadku zbyt wysokiej temperatury tablet wyświetli ramkę w kolorze czerwonym oraz usłyszymy komunikat ostrzegawczy. W takiej sytuacji nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

procedury sanitarne i regulamin szkoleń

Sprzątanie budynku i sal szkoleniowych

Budynek jest sprzątany codziennie po zakończeniu godzin pracy w godzinach wieczornych (mycie podłóg, dezynfekcja klamek, poręczy, toalet). Sale szkoleniowe dezynfekujemy po każdym zakończonym szkoleniu. Używamy do tego specjalistycznych ściereczek biobójczych do czyszczenia powierzchni medycznych. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekowane są najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. Salę wykładową wietrzymy na każdej przerwie oraz przed i po szkoleniu.

Limit uczestników szkoleń i odstępy

Podczas szkoleń maksymalna ilość uczestników to 25 osób. W taki sposób jesteśmy w stanie zapewnić odstępy co najmniej 1,5 metra pomiędzy każdym uczestnikiem. Miejsca puste oznaczono taśmą firmową.  Na sali znajduje się wydzielona strefa bezpieczeństwa wykładowcy oznaczona specjalną taśmą ostrzegawczą.

procedury sanitarne i regulamin szkoleń

 

Nowy regulamin szkoleń

Ze względu na wprowadzone zmiany w organizacji szkoleń powstał nowy regulamin. Regulamin dostępny jest w zakładce „Harmonogram szkoleń” lub bezpośrednio po kliknięciu w ten przycisk >>klik<< UWAGA! Każdy z uczestników zgłaszających się na szkolenie tym samym akceptuje procedury zawarte w regulaminie szkoleń.

13 stycznia 2021|